хотел
бунгала
ресторант
екопарк „Водениците”

ЗМ Водениците представлява естествена гора с три притока на р. Камчия, отвесни скални Венци, които са обитавани от редки и защитени растения и животни. Тук се намират 10 карстови пещери и скални ниши. В района гнездят редки видове птици: скален орел, египетски лешояд, белоопашат мишелов, гарван, жалобен синигер и др.
В местността има изградени алеи, възстановени чешми, места за отдих, детски съоръжения и кула за наблюдение на птици. Има запазено праисторическо каменно селище.

  ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
• Чудните скали • Тулумовата пещера на връх Арковна • крепостта Овеч • местността Сини вир край село Дебелец • водопада Куза Скока край село Лопушна • скалния манастир - Рояк • резервата Върбов дол • екопарк „Водениците” • резерват „Калфата” • туристически пътеки